FUTEBOL DÁ FORÇA

Futebol dá força (FDF) är en internationell organisation som verkar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. Futebol dá força betyder 'fotboll ger styrka', vilket är exakt vad vi gör. Genom fotboll stärker vi ledare, tjejer och deras närområden. Samtidigt förändrar vi strukturer i samhället som idag begränsar tjejers möjligheter. Vi stärker tjejer samt deras möjligheter och inflytande i samhället - helt enkelt för att vi tycker att alla ska ha tillgång till lika rättigheter och möjligheter. FDF startade med ett lag i Moçambique 2012. Idag har vi verksamhet i Sverige, Moçambique, Zambia och på Åland med tusentals tjejer varje vecka.

Alla intäkter från shopen går oavkortat till att finansiera vår ideella verksamhet.

Futebol dá força (FDF) is an international non-profit organization that works to strengthen girls' rights and opportunities through football. Futebol dá força means 'football gives strength', which is exactly what we do. Through football, we empower leaders, girls and communities. At the same time we change structures in society that today limit girls' opportunities. We strengthen girls as well as their possibilities and influence in society - simply because we believe that everyone should have access to the same rights and opportunities. FDF started with one team in Mozambique in 2012. Today we run programs in Sweden, Mozambique, Zambia and on the Åland Islands with thousands of girls every week.

All revenues from the shop finance our non-profit programs.

Topline Profil AB

Vi är stolta över att vara en leverantör till Futebol dá força. Topline Profil AB ingår i New Wave Profile, Skandinaviens största kedja inom profilprodukter, och kan därmed ställa krav på våra leverantörer att de följer etik- och miljömål samt säkerställa logistik & leveranssäkerhet.

Miljö & Kvalitet

Miljö och etik har alltid varit viktiga frågor för oss. Vi ställer krav på våra leverantörer att följa de regler och rekommendationer som sats upp både nationellt och internationellt. Vi arbetar löpande med att ställa krav på våra leverantörer om hur de behandlar sina medarbetare samt frågor som rör miljön. Topline arbetar efter kvalitets- och miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004.

Vi anser det mycket viktigt att gentemot våra kunder och leverantörer visa att man respekterar olika länders legala krav jämte internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter.

Samtidigt som vi är medvetna om hur olika legala och kulturella förhållanden styr fabriker som verkar runt om i världen, lägger vi stor vikt vid att välja leverantörer som jobbar med icke-diskriminering och förbud mot barnarbete, samt har ett aktivt arbete kring löner, arbetstider, arbetsförhållanden och friheten att organisera sig fackligt för att medarbetare ska må bra och kunna påverka sina livsvillkor.

Önskar ni ta del av vår ledningssystem kontakta vår kvalitet- och
miljöansvarige, Lars Johansson, lars@topline.se


Korta fakta

Bolagsnamn
Futebol dá Força AB
Org.nummer
556461-6893
Clearingnummer
6124
Kontonummer
822 001 098
Bankgiro
560-4566
IBAN
SE24 6000 0000 0008 2200 1098
SWIFT/BIC
HANDSESS
Hemsida
www.futeboldaforca.com
VD/CEO
Cecilia Andrén Nyström